Historie

 

 

 

Søsterloge nr. 56 Clementias historie.

 

På et møde den 10. januar 1962 blev der gjort forberedelse til stiftelse af en Rebeccaforening i Stege med 14 søstre fra Rebeccaloge nr. 23 Elisabeth, Vordingborg, alle med bopæl på Møn.
Foreningens navn blev Clementia, der var i samklang med brødrenes latinske Tolerantia. Clementia betyder mildhed.

 

Den 14. februar afsendtes en ansøgning til storlogen om tilladelse til at afholde møder i brødrenes daværende selskabslokale på biblioteket i Stege.

 

Den 14. marts kom forslag til devise fra en af Tolerantias brødre og devisen blev modtaget med mange anerkendende ord.

 

Den 11. april 1962 blev så Rebeccaforeningen Clementia institueret og bestyrelsen indsat ved en smuk ceremoni. Søster formand Elly Echwald sagde bl.a. ”Embedsmændene vil efter bedste evne arbejde på foreningens vel, men samtidig vil jeg understrege, at uden absolut loyalt samarbejde alle søstre imellem, vil vort arbejde være nytteløst. Vi har kun råd til positive søstre.”
Foreningen blev oprettet på grundlag af en god tilgang, som desværre gik i stå, og foreningen fik en længere levetid end beregnet.
tiden blev imidlertid brugt til at skabe et økonomisk grundlag for en kommende loge.

 

Den 11. april 1963 kunne Clementia første gang holde møde i brødrenes nye logebygning på Hagesvej i Stege.

 

Den 8. december 1970 stemte søstrene om en loge i Stege.
Resultatet blev 14 ja- stemmer og 4 nej-stemmer.

 

Vi havde navn og devise, og nu skulle også et emblem findes. Søstrene kom med forslag og vi blev enige om et emblem, som rummede billeder fra vore grader. Emblemet skulle fremstilles i hvid emalje og guld som ”De hvide liljer” og ”Den store klokke”.

 

Den 11. april 1972 havde foreningen eksisteret i 10 år og havde nu 29 søstre og 2 brødre. 2 af foreningens medlemmer nåede desværre ikke at opleve institueringen.

 

Den 27. maj 1972 blev Rebecca loge nr. 56 Clementia institueret under forsæde af broder Storsire Christian Rasmussen.

 

De søstre, som havde ansøgt om fribrevet, fik dette overrakt; embedsmændene blev indsat og søster distriktsrådspræsident Tove Mogensen overrakte logens smukke emblem – alt gennem en meget højtidelig ceremoni.

 

Da alle gæster havde forladt logesalen, blev logens første nye søster indviet.
Herefter samledes søstre og gæster til en festmiddag som afslutning på en højtidelig, minderig og glædelig dag.

 

Efter en velfortjent ferie mødtes søstrene så, parate til at tage fat. Alle var klar over, at det var et puslespil at få logen til at fungere med så få medlemmer. For at alt kan blive gjort, er der 36 poster, der skal have et navn på sig. Det måtte altså blive ”Tordenskjolds soldater” om igen.

 

Der blev ind i mellem brugt utraditionelle metoder – f.eks. havde logen ingen sanger, men det klarende søster Undermester fra Understolen. En sådan fremgangsmåde kan gå i en overgangstid, men er ikke holdbar i det lange løb.

 

En kærlig tanke kan i dag sendes til de søstre, som dengang ikke alene sagde Ja, men Ja tak, når de blev bedt om at påtage sig en opgave.

 

Logens tyvende år blev bemærkelsesværdigt ved, at søstrene blev medejere af logebygningen.

 

Af de 27 søstre og 2 brødre som startede Clementia, var der ved logens 25 års jubilæum 1997, 13 søstre og 1 bror tilbage og logens medlemstal var nu 63 søstre og 1 bror.
logen må således siges at have en berettigelse i det afgrænsede Mønske ø-samfund.

 

Efter jubilæet, hvor der desværre pga. pladsmangel måtte adgangsbegrænsning til, opstod hos de 2 loger den tanke, at en ny og mere hensigtsmæssig logebygning nu måtte findes.

 

Endvidere stod logerne for en større brandsikring af bygningen efter brandmyndighederne krav. Ligeledes var der mange trapper, hvilket afholdt ældre, gangbesværede ordensmedlemmer for at komme til møde.

 

I vinteren 1999 fik man mulighed for at erhverve en forhenværende kontorbygning i et plan. Der var god plads og en fortrinlig p-plads. Ved Storlogens velvillige medvirken lykkes det at erhverve bygningen og efter overtagelsen 1. oktober gik søstre og brødre i gang med en meget stor ombygning og istandsættelse under medvirken af enkelte professionelle håndværkere.
den 12. februar 2000 blev logesalen – efter et helt unikt samarbejde søstre og brødre imellem – af Storembedsmændene med broder deputeret Storsire Hans Christian Hansen i front – indviet ved en højtidelig og meget smuk ceremoni.

 

Lokalerne stod nu klar til brug, og 2 dage senere fik vi den glædelige meddelelse, at den gamle logebygning endelig var afhændet.
Således var økonomien til at overskue.

 

Søster Eks distriktsdeputeret storsire Rigmor Blom.